Về chúng tôi

Powersys Technologies Private Limited (PowerSys) là một ví dụ về sự hợp tác hiệu quả giữa Công nghiệp và Học viện. Với hơn 50 năm kinh nghiệm nghiên cứu và tư vấn trong lĩnh vực kỹ thuật hệ thống điện, hai giảng viên của Khoa Kỹ thuật điện của Học viện Công nghệ Ấn Độ Kharagpur cùng với các thành viên khác đã thành lập PowerSys để cung cấp các dịch vụ nghiên cứu và tư vấn Cho các công ty điện lực.

Công ty hiện đang cung cấp Power Network Simulator (PNS), một giải pháp phần mềm duy nhất cho mô phỏng toàn diện hệ thống điện năng ở trạng thái ổn định và điều kiện hoạt động tạm thời.

Công ty cũng cung cấp các dịch vụ tư vấn trong các lĩnh vực sau:

  • Nghiên cứu nhiều vấn đề liên quan đến hệ thống điện và giải pháp cung cấp
  • Đào tạo kỹ sư trong các ngành công nghiệp điện trong các lĩnh vực hoạt động và kiểm soát hệ thống thông qua mô phỏng thời gian thực
  • Sắp xếp các khóa học làm mới lại cho các kỹ sư điện trong các phát triển hiện đại và gần đây về công nghệ hệ thống điện
  • Quy hoạch hệ thống phân phối điện và tự động hóa